Nasza aktywność

Polski Rynek Biopaliw - konferencja 2019

Polski Rynek Biopaliw - konferencja 2019
Cz, 11-04-2019

W kwietniu 2019 r. spotkali się na konferencji branżowej przedstawiciele branży biopaliw. Konferencja była organizowana przez Information Market S.A. w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdrój.

Spotkanie Branży Biopaliw było, jak co roku, doskonałą okazja do rozmów i budowania relacji biznesowych w gronie firm, znajdujących się w ścisłej czołówce podmiotów działających w tym sektorze gospodarki. Licznym kontaktom sprzyjała zarówno atmosfera bankietu zorganizowanego na rozpoczęcie - wieczorem 10 kwietnia 2019 r. - jak i część konferencyjna zrealizowana w czwartek 11 kwietnia 2019 r.

Prelekcje i wystąpienia ekspertów dotyczyły aktualnych tematów, istotnych dla prowadzenia biznesu i rozwoju różnych sektorów szeroko rozumianej branży 'bio'. Wśród zagadnień znalazły się m.in zmiany prawne dla polskiego rynku biopaliw i biokomponentów na lata 2019-2020, rola biometanu w transporcie po roku 2020 oraz debata pt. Czy biokomponenty zaawansowane i 2-giej generacji będą oznaczać przełom na rynku paliwowym?


Zobacz więcej

Gabriela Kozan