Information Market Consulting

Information Market Consulting

consultingOferta konsultingowa koncentruje się głównie na trzech obszarach: doradztwa strategicznego i analiz, szkoleń oraz obsługi marketingowej i PR dla firm związanych z rynkiem paliw. Wiodącą rolę w Consultingu ma doradztwo w zakresie planowania strategii działań firm już obecnych w branży jak również podmiotów rozważających rozszerzenie działalności na sektor petrochemiczny. Nasze analizy stały się dla nich niezbędnym narzędziem wspierającym procesy podejmowania decyzji i organizowania działań biznesowych firmy, zgodnie z potrzebami i trendami rynkowymi.

Zobacz stronę »