Praktyczne aspekty handlu biopaliwami 2016


Szkolenie jest kierowane m.in. do producentów olejów roślinnych, estrów i metanolu, krajowych pośredników w obrocie olejami roślinnymi, eksporterów, importerów i traderów. Do udziału zapraszamy także producentów upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe, właścicieli i operatorów punktów magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biopaliw, a także firmy handlowe zajmujące się obrotem towarem przeznaczonym do produkcji biomasy i biopaliw. Szkolenie „Praktyczne aspekty handlu biopaliwami 2016” oczywiście przyciąga także producentów i dystrybutorów biopaliw.

Niewątpliwą korzyścią dla uczestników szkolenia jest możliwość nawiązania licznych kontaktów biznesowych, lub podtrzymania istniejących relacji, czemu sprzyjać będzie długa lista uczestników oraz swobodna atmosfera wieczornej kolacji.

UWAGA!!! Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 80 osób!

 

Tematyka szkolenia:

 • Ewolucja środowiska prawnego dedykowanego biopaliwom oraz biokomponentom, ze szczególną rolą w tym zakresie tzw. pakietów ustaw: paliwowego oraz energetycznego;
  prowadzący: Jacek Arciszewski, FOKS Consulting
 • Łańcuch logistyczny obrotu olejami roślinnymi, biokomponentami i biopaliwami - wyzwania praktyczne w kontekście przepisów dotyczących certyfikacji za zgodność z KZR;
  prowadzący: Michał Cierpiałowski, Quality
  Assurance Poland

Zagadnienia szczegółowe:

 • pakiet przewozowy - planowane zmiany prawne w zakresie transportu drogowego m.in. biopaliw,
 • pakiet paliwowy - nabywanie wewnątrzwspólnotowe biopaliw a podatek VAT,
 • pakiet energetyczny - konieczność dostosowania koncesji na obrót czy produkcję biopaliw, nowe obowiązki sprawozdawcze,
 • zmiana sposobu rozliczania NCW,
 • rozszerzenie definicji "podmiotu sprowadzającego" w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o biopaliwach i biokomponentach ciekłych,
 • import oraz eksport oleju roślinnego - studia przypadku,
 • doświadczenia związane z funkcjonowaniem certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji biomasy przetworzonej (etanol, oleje roślinne),
 • wymagania różnych systemów certyfikacji za zgodność z KZR i obowiązki podmiotów na różnych etapach łańcucha dostaw biopaliw,
 • rok 2018 i zmiany związane z redukcją emisji GHG,
 • prezentacja wyliczeń emisji rzeczywistych dla biomasy roślinnej / przetworzonej biomasy (etanol / oleje roślinne),
 • tzw. "podwójne zaliczanie" w Europie i Polsce.

 

Wypełnione zgłoszenie udziału prosimy wysłać faksem na numer +48 71 787 69 96 lub e-mailem na adres bok@e-petrol.pl.

Załączniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

Więcej informacji uzyskać można pod numerem
telefonu: +48 71 787 69 70 / 71 / 81 lub e-mailem: consulting@informationmarket.pl