21 listopada 2018
Biokomponenty i surowce do ich produkcji 2018


Zapraszamy na kolejne szkolenie, organizowane przez Information Market S.A., dla uczestników rynku olei roślinnych, biokomponentów i surowców do ich produkcji! W tej edycji zajmiemy się kwestiami handlu biokomponentami umożliwiającymi ich "podwójne zaliczenie" do realizacji NCW, oraz sprawami podatków w obrocie olejami roślinnymi.

Biokomponenty podwójnie naliczane

Rozwiązania prawne na szczeblu zarówno Unii Europejskiej, jak i w Polsce, pozwalają na zaliczanie dwukrotnie tej samej ilości biokomponentu na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jeżeli wyprodukowany jest z jednego z wymienionych w aktach prawnych surowca. Firmy paliwowe, zobowiązane do wykonania NCW, poszukują takiego towaru, a uczestnicy rynku biokomponentów chcą zabezpieczać ilości na swoje potrzeby handlowe. Podczas szkolenia opowiemy o tym jakie biokomponenty można podwójnie naliczać, jakie formalności towarzyszą ich obrotowi, jakie wymagania powinny one spełnić np. w zakresie certyfikacji pod kątem spełniania Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju. Ułatwi to słuchaczom późniejsze poruszanie się po rynku i robienie dobrych interesów.

Zagadnienia szczegółowe:

  • zmiany wprowadzone przez zaktualizowane przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w kontekście rosnących wskaźników NCW;
  • zmiany w systemach certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju - deklaracje emisji gazów cieplarnianych, wartości emisji oraz innych wymaganych wielkości;
  • biopaliwa II generacji - czym są? Jakie propozycje przynosi dyrektywa RED II na okres po 2020 r. Rodzaje biopaliw i ich wartości emisji;
  • surowce odpadowe i pozostałości, wykorzystywane w produkcji biopaliw - możliwości ich wykorzystania do realizacji NCW i NCR;
  • Narodowy Cel Redukcyjny i jego konsekwencje, na podstawie przykładu Niemiec.

 

Postępowania w sprawie podatków w handlu olejami; audyty instytucji publicznych w łańcuchu dostaw biokomponentów

Drugim tematem, który poruszymy, będą kwestie podatkowo-prawne. W ostatnich latach wiele firm dynamicznie handlowało olejami roślinnymi, zwłaszcza rzepakowym. Tymczasem teraz okazuje się, że sektor ten dotknięty był oszustwami w zakresie podatku VAT, a część transakcji, nawet bez wiedzy ich stron, obejmować mogła właśnie takie "skażone" nadużyciem produkty, wprowadzone do łańcucha logistycznego na wcześniejszych jego etapach. Doświadczenia z innych branż, narażonych na oszustwa podatkowe (np. elektronicznej czy paliw silnikowych), pokazują, że śledząc oszustwa służby skarbowe RP potrafią zakwestionować prawo do odliczenia podatku VAT za rzekomy nielegalny obrót nawet u podatników przekonanych o swojej rzetelności.

Wśród przedsiębiorców z branży olei roślinnych (a także wśród tych, którzy już z tego rynku wyszli, ale zajmowali się handlem do niedawna) panuje niepewność i obawa przed ewentualnymi sankcjami. Eksperci na szkoleniu pomogą przygotować się do ewentualnej dyskusji ze służbami skarbowymi, lub też lepiej radzić sobie w już trwających postępowaniach.

Poza tematami podatkowymi nasi eksperci opowiedzą też o wybranych, istotnych sytuacjach problemowych, które wystąpiły podczas audytów firm handlujących olejami roślinnymi lub biokomponentami. W tym przypadku chodzi o kontrole prowadzone przez urzędy takie jak KOWR czy URE.

Zagadnienia w trakcie prezentacji:

1.    Praktyczne problemy prawne sektora biopaliw i biokomponentów  -  kontrole KOWR i URE
1.1.    Zakupy surowców do produkcji biopaliw (kiedy VAT 5%, a kiedy 23%?)
1.2.    Kontrole drogowe surowców na gruncie systemu SENT
1.3.    Klasyfikacja CN surowców do produkcji biopaliw
1.4.    Produkcja biopaliw z odpadów – problemy prawne
1.5.    Dokumentowanie obrotu surowcowego i biokomponentami
1.6.    Minimalizacja ryzyk (KOWR / Ministerstwo Energii / URE)


2.    Postępowania i kontrole podatkowe przy obrocie surowcami i biokomponentami
2.1.    Najczęstsze przypadki nadużyć (VAT)
2.2.    Podejście organów KAS (m.in. należyta staranność w praktyce)
2.3.    Najważniejsze zasady prowadzenia postępowań podatkowych (co robić, a czego NIE)
2.4.    Minimalizacja ryzyk przed wszczęciem kontroli (weryfikacja kontrahentów i transakcji)
2.5.    Najczęstsze kierunki działań zabezpieczających i egzekucyjnych organów KAS
2.6.    Studium przypadku – praktyczne wskazówki.

 

Okazja do rozmów biznesowych

Tradycyjnie, jak co roku, po szkoleniu uczestników zapraszamy na uroczystą kolację. Ten czas da okazję do podtrzymania kontaktów handlowych z partnerami i nawiązania nowych.

Załączniki

Prowadzący szkolenie

Michał Cierpiałowski

Quality Assurance Poland

Firma Quality Assurance Poland zajmuje się doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością w zrównoważonym rozwoju (dyrektywa 2009/28, ISCC, REDcert, 2Bsvs), bezpieczeństwem pracy (ISO 18001), bezpieczeństwem żywnościowym (HACCP, BRC/IFS, ISO 22000) i paszowym (HACCP, GMP+) w oparciu o uznane standardy rozwiązań w zakresie systemów wspomagających zarządzanie organizacją.

Krzysztof Rutkowski

KDCP Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy. Dwukrotnie najlepszy doradca podatkowy w zakresie akcyzy według rankingu Dziennika Gazety Prawnej (lata 2016 i 2017) oraz według Dziennika Rzeczpospolita (2016 i 2017).
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy, opłaty paliwowej i postępowań podatkowych, doradztwa prawnego na rzecz branży paliwowej, biopaliwowej i chemicznej.
W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.
Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wojciech Pławiak

Kancelaria Doradców Celnych i Podatkowych

Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się postępowaniami podatkowymi i sporami sądowymi. Obsługiwał duże podmioty krajowe i zagraniczne, współtworzył zespół ds. podatku od nieruchomości w EY. Wykładowca przedmiotu „Podatki i opłaty lokalne” na kierunku "Doradztwo podatkowe" Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współautor pierwszego kompleksowego komentarza do dyrektyw akcyzowych „Akcyza w prawie UE. Komentarz”. Autor szeregu publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości oraz postępowania podatkowego i sądowego.Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

Więcej informacji uzyskać można pod numerem
telefonu: +48 71 787 69 76 / 70 / 71 lub e-mailem: consulting@informationmarket.pl

979 / 1259 PLN netto/os.

Niższa cena obowiązuje do 12 listopada!

Harmonogram

9:30 - rejestracja uczestników

10:00 - rozpoczęcie szkolenia

10:00 - 13:00 - I panel - biokomponenty podwójnie naliczane (prowadzący: Michał Cierpiałowski, specjalista ds. certyfikacji w łańcuchu logistyczno-handlowym biopaliw)

13:00 - 14:00 - obiad

14:00 - 17:00 - II panel - kwestie podatkowe w obrocie olejami roślinnymi (prowadzący: Krzysztof Rutkowski, Wojciech Pławiak, KDCP Rutkowski, Witalis)

17:00 - zakończenie szkolenia

19:00-23:00 - uroczysta kolacja dla uczestników szkolenia

Miejsce

Hotel "Ambasador Centrum", Łódź, al. Józefa Piłsudskiego 29.

Wybierz obrazek tła dla szablonu szkolenia (nie jest obowiązkowe)