Nagrody

Nagrody

Usługi e-petrol.pl zostały obiektywnie ocenione przez zewnętrznych niezależnych ekspertów. Za osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, jakości produktów i usług oraz obsługi klienta przyznano nam prestiżowe nagrody.

 
najlepsza Główna nagroda w konkursie organizowanym przez Euro Info Centre pod patronatem Komisji Europejskiej o tytuł “Najlepszej e-firmy”. W konkursie wyłoniona została firma najefektywniej wykorzystująca e-biznes w swojej działalności. 
terazinternet Zwycięzca II edycji konkursu Teraz Internet, w kategorii najlepszy portal branżowy w Polsce w 2001 r. – nagroda wręczona w ramach targów Komputer Expo 2002.
stacjapaliw2014
Elektroniczna Giełda Paliw otrzymała główną nagrodę w konkursie na Produkt Roku 2004 w kategorii produkty i usługi związane z handlem paliwami płynnymi na stacjach i bazach paliw. Konkurs odbywał się w ramach Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2004. 
bialalista
Od marca 2006 r. e-petrol.pl figuruje BIAŁEJ LIŚCIE, której celem jest tworzenie ogólnokrajowego systemu weryfikacji wiarygodności gospodarczej. Organizator - Wrocławska Izba Gospodarcza gwarantuje, że umieszczone w niej podmioty zostały uznane za wiarygodne zgodnie z przyjętymi zasadami weryfikacji. 
nagrodapub
Nagroda publiczności przyznana e-petrol.pl – konkurs odbył się podczas Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2007. 
firmaprzyjazna

Wyróżnienie w ogólnopolskim programie Firma Przyjazna Klientowi (edycja 2007 i 2008). W ramach Programu wyróżniono firmy, które wyróżniają się pod względem nowoczesnej oraz profesjonalnej obsługi Klienta. Przyznanie e-petrol.pl wyróżnienia w programie "Firmy Przyjaznej Klientowi" poprzedził audyt, który objął dokładną analizę polityki marketingowej firmy, w tym systemów obsługi klienta, ocenę klimatu i kultury organizacyjnej. Szczególna wartość z udziału w programie i wyróżnienia wynika przede wszystkim z faktu, że jednym z etapów przeprowadzonego audytu było zbadanie satysfakcji aktualnych klientów firmy.