Polskie Łupki

polskielupki„Polskie Łupki” to portal dostarczający informacji w zakresie wszelkich aspektów branży gazu łupkowego. To miejsce w polskim internecie powstało, by wyjść naprzeciw rodzącym się potrzebom branży oraz jej otoczenia.  

Portal jest skierowany do wszystkich uczestników rodzącego się rynku poszukiwań surowców ze skał łupkowych. Jest źródłem niezależnej i profesjonalnej informacji o wydarzeniach w branży, technologiach i badaniach, postępie prac, dostępnych ekspertach branżowych z Polski i z zagranicy. 

Adres www.polskielupki.pl jest miejscem przepływu informacji pomiędzy firmami eksploatującymi złoża, a lokalnymi społecznościami, które będą mieć bezpośrednią styczność z działaniami firm wydobywających gaz łupkowy.

Zobacz kanał Polskie Łupki w serwisie YouTube.com

Przejdź do serwisu polskielupki.pl

Facebook iconTwitter iconYoutube icon