Spotkania Branży Paliwowej

Spotkania dla branży petrochemicznej organizujemy regularnie już od 2004 roku. Do tej pory odbyło się łącznie ponad 40 konferencji branżowych dla uczestników rynku paliwowego, w tym także dla segmentu gazu płynnego oraz biopaliw, które zgromadziły przedstawicieli ponad 550 firm.

Organizujemy imprezy:

  • Polski Rynek Biopaliw dla przedstawicieli najwyższego i średniego szczebla zarządzania w firmach związanych z branżą paliw i biokomponentów.
  • Polski Rynek LPG dla właściciele stacji paliw i autogazu, firm doradczych, transportowych i przeładunkowych, przedsiębiorstw montażu instalacji LPG, ekspertów branży i przedstawicieli środowisk naukowych.
  • Polski Rynek Olejów Smarowych dla firm z segmentu olejowego aby dostarczyć kompleksową wiedzę w zakresie zmian ale także zapewnić budowanie relacji i wymianę kontaktów pomiędzy przedstawicielami branży.

Formuła

Organizatorem spotkań jest Information Market SA. Spotkania branżowe to konferencje, których panele dyskusyjne czy prezentacje są za każdym razem tak dobrane, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom uczestników, którzy mają również wpływ na ich kształt czy dobór podejmowanych tematów. Nieodłącznym elementem spotkań jest bankiet biznesowy z niebanalną częścią artystyczną. Nieformalna atmosfera bankietu pozwala też na prowadzenie rozmów biznesowych w dużo swobodniejszej atmosferze i wymianę opinii nie tylko z kontrahentami, ale i konkurującymi na rynku firmami.

Strona www Strzałka link

-