Ogłoszenie o zwołaniu WZA – zmiana terminu

Zarząd Spółki Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 17.04.2024 roku o godz. 12.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki Information Market S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie tj. w dniu 8.05.2024 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 1/51.

-