Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy IM S.A.

Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy IM S.A.

Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Information Market S.A. z dnia 07.07.2020 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki został wybrany Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

https://www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy/