Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Zarząd Spółki Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17.04.2024 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 1/51.

-