Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Zarząd Spółki Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, a także art. 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 07.07.2020 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46a/10.