Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji IM S.A.

Zarząd spółki INFORMATION MARKET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław, w dniach roboczych w godzinach 8.00 - 16.00.

-