Dla Akcjonariuszy

Dla Akcjonariuszy

Information Market Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000394474

Kapitał zakładowy spółki 115 000 zł
NIP 897-16-58-284
REGON 932650021

STRONA INTERNETOWA:
www.informationmarket.pl

Kontakt dla akcjonariuszy E-MAIL:
akcje[at]informationmarket.pl

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji IM S.A.
Cz, 09-07-2020
Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy IM S.A.
Wt, 07-07-2020
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Pt, 19-06-2020
Dematerializacja akcji
Wt, 21-04-2020
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Śr, 26-02-2020