Dla Akcjonariuszy

Information Market Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Legnicka 46a/10, 53-674 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000394474

Kapitał zakładowy spółki 115 000 zł
NIP 897-16-58-284
REGON 932650021

STRONA INTERNETOWA:
www.informationmarket.pl

Kontakt dla akcjonariuszy E-MAIL:
akcje@informationmarket.pl

Dematerializacja akcji
Wt, 21-04-2020
Ogłoszenie o zwołaniu WZA
Śr, 26-02-2020