Zbliża się konferencja dla branży LPG

Zbliża się konferencja dla branży LPG

W ostatnim tygodniu października odbędzie się XIII Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG.

Organizowana przez Information Market SA konferencja będzie miała charakter otwartej dyskusji panelowej, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń na temat stosowania się do nowych regulacji prawnych, które objęły w ostatnim czasie branżę gazu płynnego.

Tegorocznym celem spotkania uczestników sektora gazu płynnego jest przede wszystkim omówienie oraz wymiana spostrzeżeń na temat wchodzących w życie jesienią 2016 regulacji prawnych (tzw. "pakiet paliwowy" i "pakiet energetyczny"), mających na celu poprawę sytuacji na polskim rynku paliwowym, które jednak przynoszą zaskakujące zmiany dla przedsiębiorców z branży handlu propan-butanem.

W trakcie konferencji omówione zostaną także nowe obowiązki, zarówno formalnych, jak i konkretnie finansowych, które mogą okazać się dla wielu z nich wyzwaniem trudnym do sprostania. Tradycyjnie już, prelegenci zastanowią się też nad przyszłością rynku gazu płynnego w kontekście wymagań związanych z dyrektywami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wpływem rosnącego rynku samochodów hybrydowych i elektrycznych na działalność handlową firm sektora LPG.

Na każdej konferencji organizowanej przez Information Market SA kładziemy nacisk na to, aby pozostawić uczestnikom czas na mniej formalne dyskusje w spontanicznie tworzących się grupach i realizację właśnie tego celu networkingowego bierzemy pod uwagę układając program spotkania branży LPG.

Data i miejsce: 26-27 października 2016 r., Hotel Belvedere w Zakopanem

Information Market S.A.