XI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw już za nami

XI Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw już za nami

Jak co roku przedstawiciele różnych sektorów branży biopaliw i biokomponentów w Polsce spotkali się, by porozmawiać o aktualnych wyzwaniach i szansach. Tym razem dyskusję zdominowały kwestie prawne, podatkowe oraz bieżący kontekst rynkowy, polski i międzynarodowy.

W konferencji uczestniczyło prawie 150 osób reprezentujących podmioty funkcjonujące na wszystkich etapach łańcucha logistycznego w sektorze biokomponentów i biopaliw. Tak liczny udział, w organizowanym przez Information Market S.A. wydarzeniu, dowodzi, że warto działać na rzecz budowania i utrzymania relacji biznesowych. Spotkanie jest dla nas źródłem satysfakcji, a jednocześnie motywuje do pracy na rzecz rozwoju polskiego rynku biopaliw.

Relacja z konferencji, galeria zdjęć oraz film z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: www.spotkaniapaliwowe.pl.

Information Market S.A.