Wiedza ekspercka i doświadczenia praktyków - Polski Rynek Paliw 2017

Wiedza ekspercka i doświadczenia praktyków - Polski Rynek Paliw 2017

Za nami siódma konferencja skierowana do branży paliw, jednak po raz pierwszy miała ona miejsce w tak bardzo zmienionym otoczeniu prawnym i z tego właśnie powodu do udziału w niej w charakterze ekspertów zaprosiliśmy specjalistów – praktyków prawa podatkowego, aby przybliżyli uczestnikom konferencji najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, problemy prawne i podatkowe w hurtowym obrocie paliwami w Polsce w latach 2017-2018.

Konferencję rozpoczęło studium przypadku, które było najlepszym punktem wyjścia do zrozumienia, co działo się w firmach paliwowych w Polsce w ostatnich latach.  Wadim Bagiński, reprezentujący swoje spółki Versus-Petrotrans podzielił się doświadczeniami, jakie urzędy skarbowe mu zafundowały, oskarżając go (niesłusznie w opinii Wadima Bagińskiego) o udział w "karuzeli podatkowej".

Kolejny ekspert – doradca podatkowy Wojciech Kotala – w swoim wystąpieniu opowiadał o tym jak uczciwi przedsiębiorcy mają radzić sobie z zarzutami m.in. o udział w "karuzeli podatkowej" oraz ze szczegółami zaprezentował konsekwencje dla przedsiębiorców, takie jak przy wystawieniu pustej faktury. Ekspert przedstawił także kryteria – cechy transakcji, które zdaniem organów podatkowych mają negatywny wpływ na ocenę dobrej wiary należytej staranności nabywcy towarów oraz argumentację, gdy organ podatkowy zarzuca nabywcy ex post takie rodzaju okoliczności, jako uzasadnienie tego, że nabywca nie miał dobrej wiary / należytej staranności.

Po przerwie Krzysztof Rutkowski, reprezentujący Kancelarię Doradców Celnych i Podatkowych Rutkowski, Witalis przedstawił licznie uczestniczącym w konferencji słuchaczom zmiany regulacji prawnych w branży paliwowej w latach 2017 – 2018.

Konferencja, która towarzyszyła trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Paliwowych – Wrocław 2017 cieszyła się sporym zainteresowaniem i sprzyjała wymianę doświadczeń, wiedzy i kontaktów biznesowych.

Kolejnym wydarzeniem dla rynku paliwowego w Polsce, organizowanym przez Information Market SA będzie konferencja Polski Rynek LPG, która obędzie się w dniach 18-19 października 2017 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Zobacz więcej https://spotkaniapaliwowe.pl/lpg

 

Information Market S.A.