Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbędzie się X Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek Biopaliw.

Nadchodzące zmiany w przepisach, które mają jeszcze w 2017 roku dostosować nasze prawodawstwo do dyrektywy unijnej ILUC – to temat, od którego rozpoczniemy tegoroczną konferencję w ramach X Spotkanie Branży Biopaliw. Zależy nam na tym, aby najbliższa branżowa konferencja dotyczyła także przyszłości tego rynku po roku 2020, kiedy to powinny zacząć obowiązywać regulacje związane z pakietem na rzecz czystej energii, zwanej jako tzw. "Pakiet Zimowy” oraz skutkami, jakie dla krajowych i europejskich firm może za sobą nieść dyrektywa RED II.

Spodziewamy się, że w nadchodzącym Spotkaniu weźmie udział ok. 180 uczestników związanych z rynkiem biopaliw, dlatego organizujemy je w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance, które posiada odpowiednie zaplecze konferencyjno-noclegowe.

Szczegóły wydarzenia na stronie: spotkaniapaliwowe.pl

Information Market S.A.