Raport - Polski Rynek Paliw 2019/2020

Jest już kolejne wydanie cyklicznej publikacji opracowanej przez zespół analityków e-petrol.pl z firmy Information Market S.A.  Jak co roku w publikacji autorzy przedstawiają wydarzenia rynkowe, analizują ceny paliw, biopaliw i LPG. Całość publikacji uzupełniają prognozy cen hurtowych w rafineriach i detalicznych na stacjach.

Tabele i wykresy

Lektura raportu w przystępny sposób przybliża zjawiska i trendy obecne na rynkach ropy naftowej i sytuację krajowego sektora paliwowego. Dołożyliśmy starań, aby zebrane dane, często niedostępne nigdzie indziej, zaprezentować w atrakcyjny sposób w tabelach i wykresach.

TOP200 i zestawienia sektorowe

Raport to jedyna publikacja, która zawiera informacje na temat kondycji finansowej branży - ranking TOP200 firm paliwowych prezentujący dane o wynikach za 2019 rok, uzupełniony o zestawienia sektorowe związane z branżą biopaliw i LPG a także zestawienie sieci stacji paliw obecnych na polskim rynku.

Wywiady

Jak co roku, zadbaliśmy też, aby w wywiadach – które są niewątpliwą wartością tej publikacji – to przedstawiciele rynków paliw, biopaliw i LPG mogli bezpośrednio podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami i prognozami.

Zobacz więcej szczegółów i zamów raport →

-