Konferencja Polski Rynek Biopaliw za nami

Konferencja Polski Rynek Biopaliw za nami

Zmiany w przepisach, które mają jeszcze w 2017 roku dostosować nasze prawodawstwo do dyrektyw unijnych były tematem, który rozpoczął kwietniową konferencję, odbywającą się w ramach X Spotkania Branży Biopaliw.  Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Energii wymienił i omówił trzy główne obszary prawne, które w ostatnim czasie były osią zainteresowań firm z branży paliw i biopaliw.

Zaproszeni eksperci omówili także bardzo rynkowe tematy, jak choćby wymagania jakościowe czy certyfikację i przyjrzeli się przyszłości rynku biopaliw w Polsce. Nie zabrakło także praktycznych przykładów, dotyczących doświadczeń przedstawicieli rynku kontaktujących się organami podatkowymi, które omówiła Beata Hudziak z firmy 8Tax Doradztwo Podatkowe.

W Spotkaniu, zorganizowanym 5-6 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance uczestniczyło 166 uczestników związanych z tym segmentem rynku.

Information Market S.A.