Branża LPG spotkała się w Sopocie

XIV Spotkanie Branży Paliwowej

Polski Rynek LPG

18-19 października 2017 r. Sheraton Sopot Hotel

Spotkanie „Polski Rynek LPG 2017” w sopockim Sheratonie w swojej części konferencyjnej cieszyło się dużym zainteresowaniem – a różnorodność tematyki poruszanej w poszczególnych panelach miała bardzo szeroki zakres, począwszy od zagadnień podatkowych, aż po kwestie techniki w służbie rynku gazu płynnego.

Panel pierwszy, mający charakter prawno-podatkowy cieszył się szczególnym zainteresowaniem ze względu na aktualność problematyki oraz dużą wnikliwość w interpretacji poruszanych tematów, które omawiała Beata Hudziak reprezentująca firmę 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.  Jej wypowiedź – oparta na wieloletnim doświadczeniu z pracy z firmami sektora paliwowego – dotyczyła początkowo kwestii kontroli podatkowych realizowanych w przedsiębiorstwach.

Kolejny panel konferencji miał charakter bardziej ogólny i dotyczył kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski, a zwłaszcza miejsca LPG i LNG w kontekście sytuacji na rynku polskim, a w panelu trzecim konferencji miały miejsce dwa wystąpienia – poświęcone różnym aspektom rozwoju rynku LPG.

Galeria zdjęć oraz film z wydarzenia dostępne pod adresem https://spotkaniapaliwowe.pl/lpg

 

Dodano: 21-11-2017, 

Gabriela Kozan